Adres Mickiewicza 27, 86-100 Świecie KRS: 0000612999, NIP:5592044091
Zadzwoń do nas +48 601 908 074 +48 661 643 879 +48 600 541 392
Wyślij E-mail makowo@onet.eu

Nasze cele

Kontakt

Nasze cele

Jednym z głównych celów naszej Fundacji jest poprawa dotychczasowych warunków mieszkaniowych i bytowych dzieci, a zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Marzymy o stworzeniu im […]

Wpłaty

  „ Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z zawartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym” Barbara Bush           […]

Kontakt

Anita Zaremba Szydeł 601 908 074 Magdalena Witek 661 643 879 Katarzyna Manikowska Plackowska 600 541 392 E-mail: makowo@onet.eu     Lokalizacja Biuro –  (ul. Mickiewicza 27, 86-100 Świecie) Punkt charytatywny […]

O nas

Fundacja „Makowo” została założona w kwietniu 2016r. Nazwa powstała od imion założycielek; Magda, Anita, Kasia. Nasza praca oraz doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej skłoniło nas do założenia fundacji. Nie prześwieca nam cel przynoszący zyski finansowe. Bo nie o to chodzi. Nie wszystko przelicza się na pieniądze. Każdy gest nawet najdrobniejszy… zmienia świat… czyjś świat… świat dziecka. Celem naszym jest wywołanie uśmiechu i radości  na twarzach dzieci. Wokół nas jest wiele osób – odkryjmy w sobie radość dzielenia się… . Bo to naprawdę ogromna wartość i fajna sprawa, zarówno dla potrzebujących jak i dla darczyńców.

W 2014r. ukończyłyśmy specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność  praca socjalna ze społecznością lokalną. Celem głównym naszego projektu była poprawa funkcjonowania psychospołecznego niepełnosprawnych dzieci poprzez mobilizowanie lokalnych sił społecznych. W ramach tego przeprowadziłyśmy remonty i wyposażyłyśmy pokoje niepełnosprawnym dzieciom. Włączenie się lokalnej społeczności i zaangażowanie osób bezrobotnych przyniosło oczekiwane efekty. Projekt nasz został  wyróżniony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Anita Zaremba Szydeł
Magdalena Witek
Katarzyna Manikowska Plackowska